2a3

 

 

Základní škola

1. , 2. a 3. ročník

Personální zajištění:

Mgr. Dana Henslová

Bc. Markéta Varyšová

4. ročník 

Personální zajištění:

Mgr. Zdena Novotná

5. ročník

Personální zajištění:

Mgr. Eliška Weissová

6. + 7. ročník 

Personální zajištění:

Bc. Barbora Tempírová-Kotrlá

Jana Mrvová

8. + 9. ročník 

Personální zajištění:

Mgr. Eva Panská

 

euf

Dětský klub pro ZŠ Moravská Třebová
Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007918 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.
Termín realizace: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na rozšíření nabídky péče o děti 1. stupně v době mimo školní vyučování ve speciální ZŠ M.Třebová. Nově zřízené zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ umožní rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce, které bývá často dáno nezbytností zajistit péči o dítě v době mimo školní vyučování. Kapacity školní družiny nedokáží pokrýt především poptávku žáků ze 3.-5. ročníků, proto pro ně zprovozníme Dětský klub. Žákům 1.st. také nabídneme účast na příměstském táboře.


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání”
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0002697
operační program pro vývoj a výzkum.