header

 

Školní družina (ŠD)

Školní družina poskytuje výchovnou péči v době mimo vyučování dětem docházejícím, které vzhledem ke stupni svého postižení opouštějí školu v doprovodu rodičů, případně dětem, které jsou vázány na dopravní spoje. 

O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě požadavku rodičů.
Výchovnou péči v družině vykonávají kvalifikované vychovatelky s využitím pomoci asistentek pedagoga.
Přímá výchovná činnost se organizuje ve výchovných skupinách, jejichž počet odpovídá počtu přihlášených dětí, druhu a stupně jejich postižení.

V případě potřeby pedagogický personál zajistí doprovod k autobusovým spojům. Ke svým činnostem školní družina využívá všechny prostory školy s ohledem na právě vykonávanou činnost (počítačovou učebnu, výtvarnou a keramickou dílnu s pecí, televizní místnost s videem a DVD, tělocvičnu a rehabilitační místnost s masážními křesly, bazénem s míčky a podsvícenou pískovnou, snoezelen, muzikoterapeutickou místnost s africkými bubny, klavírem a s dalšími muzikoterapeutickými nástroji, čítárnu).

Žáci využívají k relaxaci prostorné zázemí kolem školy, kde se nachází školní sportovní hřiště s trampolínou, průlezkami a houpačkami a členitá zahrada se školními pozemky a skleníkem.

Činnost družiny je organizována v době po skončení vyučování do 15:30.


foto1foto2foto3

 

euf

Dětský klub pro ZŠ Moravská Třebová
Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007918 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.
Termín realizace: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na rozšíření nabídky péče o děti 1. stupně v době mimo školní vyučování ve speciální ZŠ M.Třebová. Nově zřízené zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ umožní rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce, které bývá často dáno nezbytností zajistit péči o dítě v době mimo školní vyučování. Kapacity školní družiny nedokáží pokrýt především poptávku žáků ze 3.-5. ročníků, proto pro ně zprovozníme Dětský klub. Žákům 1.st. také nabídneme účast na příměstském táboře.


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání”
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0002697
operační program pro vývoj a výzkum.